Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Diverse artikler

Diverse artikler

Hvordan får vi i oss farlige stoffer?

Hvordan får vi i oss farlige stoffer?

Her får du se en enkel forklaring

Animasjoner, filmer og trykksaker

Her finner du blant annet en animasjon som viser hvordan vi får i oss helse- og miljøskadelige stoffer, små filmer om miljøgifter i hverdagsprodukter og håndtering av avfall, og Erdetfarlig-heftet...

Oversikt over miljømerker

Oversikt over miljømerker

Det finnes et utall miljømerker – og merker som ofte oppfattes som miljømerker – på det norske markedet.

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon) Se også Giftinformasjonens nettsider .

Andre farlige stoffer – alfabetisk

Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på – i tillegg til verstingstoffene. Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere.

Sju viktige spørsmål og svar

Mange av de produktene vi bruker og omgir oss med til daglig, inneholder stoffer som kan være skadelige for miljøet og helsa vår. På Erdetfarlig.no har vi valgt å konsentrere oss om de 14 verste...

Alfabetisk liste over stoffer du kan se etter

Ikke alle produkter har krav om innholdsliste (i utgangspunktet bare kjemiske produkter og kosmetikk). Men dersom et produkt har innholdsliste, kan du se etter disse ordene som er ulike betegnelser...

Kosmetikk og allergi

Mange av stoffene som blir brukt i kosmetiske produkter, kan utløse allergiske reaksjoner. Dette gjelder spesielt parfymestoffer, konserveringsmidler og enkelte hårfargestoffer.

Meld frå om reaksjonar på kosmetiske produkt

Meld frå dersom du opplever ubehag ved bruk av kosmetikk eller kroppspleieprodukt. Les meir om korleis du melder frå hos Mattilsynet

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren...