Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Kvikksølv

Grunnstoff som inngår i både uorganiske og organiske kjemiske forbindelser

De fleste forbrukerproduktene som inneholder kvikksølv, har ikke ingrediensliste. Andre navn på kvikksølv er:

  • Hg
  • Mercury

Batterier som inneholder kvikksølv, skal være merket med "Hg". I tillegg skal de være merket med overkrysset avfallsbeholder som betyr at de ikke skal kastes i restavfallet.


Hvorfor er det farlig?

Kvikksølv kan hope seg opp i dyr og mennesker. Det kan føre til skader på nervesystemet og nyrene. Høye nivåer i morens blod, kan gi fosterskader. Kvikksølv kan dessuten gi kontaktallergi. De organiske kvikksølvforbindelsene er giftigst. Kvikksølvforgiftning kan også oppstå hvis man puster inn kvikksølvdamp. 

Hvorfor brukes stoffene?

Kvikksølv skiller seg fra andre metaller på flere måter. Stoffet er flytende ved romtemperatur – noe som blant annet har gjort det egnet til bruk i termometre. Legeringer med andre metaller kalles amalgam og er blant annet brukt til tannfyllinger. I sparepærer og lysstoffrør bidrar kvikksølvet til at den elektriske energien blir til lysenergi.

Hvor kan du finne stoffet?

  • Lysstoffrør
  • Sparepærer
  • Termometre
  • Barometre

I Norge er det et generelt forbud mot kvikksølv i produkter (i konsentrasjoner over 0,001 vektprosent). Det er egne grenseverdier for elektriske og elektroniske produkter, emballasje, batterier og komponenter i kjøretøy.

Kvikksølv febertermometre ble forbudt i Norge allerede i 1998. I Norge ble tannfyllingsmaterialer med kvikksølv gradvis erstattet av andre materialer siden begynnelsen av 1990-tallet, og er nå helt forbudt.      

OBS: Er du uheldig å knuse for eksempel et lysstoffrør, en sparepære, et termometer eller et barometer som inneholder kvikksølv, er det viktig at du lufter godt ut og samler opp alle rester.

Produkter med kvikksølv er farlig avfall og skal leveres til kommunale miljøstasjoner.

Andre som skriver om dette: