Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Krom

Grunnstoff som inngår i mange forskjellige kjemiske forbindelser

De fleste produkter som inneholder krom, har ikke ingrediensliste. Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter:

 • Ammoniumdikromat
 • Kaliumkromat
 • Kromtrioksid
 • Dikromtrioksid
 • Blysulfokromatgul (C.I.Pigment Yellow 34)
 • Blysulfomolybdatkromat (C.I.Pigment Red 104)
 • Natriumkromat
 • Natriumdikromat
 • Strontiumkromat
 • Bariumkromat
 • Blykromat
 • Kromsyrer
 • Krom VI / seksverdig krom


Hvorfor er det farlig?

De farligste kromforbindelsene kalles seksverdige kromforbindelser (krom (VI)). Disse er kreft- og allergifremkallende og meget giftige for livet i vann. Enkelte forbindelser kan også skade arvestoffene og dessuten skade evnen til å få barn.

Krom i ren form har ikke betydning for menneskekroppen, mens treverdig krom (krom(III)) blir betraktet som et viktig stoff for insulin- og sukkerbalansen for mennesker.

Hvorfor brukes stoffene?

Kromforbindelser brukes for å hindre nedbryting av trevirke og for å hindre rust på metall. Det brukes også som pigment og rustbeskyttelsesmiddel i maling. Krom brukes for å skape en blank overflate på produkter av metall og dessuten i produksjon av grønnfarget glass.

Garvet lær er i enkelte tilfeller tilsatt treverdig krom for å øke lærets motstandsdyktighet for mekanisk påvirkning og varme. Det kan dannes seksverdige kromforbindelser i læret ved oksidering av treverdig krom.

Hvor kan du finne stoffet?

 • Skinn og lær
 • Sement
 • Ull
 • Maling
 • Tetningsmidler, for eksempel fugemasse
 • Gammelt CCA-impregnert trevirke (fra før 2002) 
 • Farget glassemballasje
 • Emaljer og lignende 

Det er forbud mot seksverdig krom i lær som kan komme i kontakt med huden. Kromforbindelser er strengt regulert i leketøy og elektriske produkter.

Det er forbudt å bruke krom og arsen i nytt trykkimpregnert trevirke (forbudt fra 2002 unntatt for enkelte bruksområder innenfor næringsvirksomhet). Men krom vil lekke ut fra gammelt CCA (krom, kobber og arsen)-impregnert trevirke som fortsatt er i bruk, i flere år framover.

OBS: CCA-impregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall og skal leveres til mottak for farlig avfall. CCA-impregnert trevirke må ikke brennes fordi materialene utvikler svært giftig røyk, støv og aske.

Andre som skriver om dette: