Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Klorparafiner

Fellesbetegnelse på en gruppe stoffer som deles inn i undergrupper basert på antall karbonatomer i kjeden: kort-, mellom- og langkjedete klorparafiner. De inneholder større eller mindre mengder klor.

De fleste produkter som inneholder klorparafiner har ikke ingrediensliste. Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter:

 • Chlorinated paraffins
 • Klorerte alkaner, C10–13
 • Kortkjedete klorparafiner
 • Short chain chlorinated paraffins (SCCP)
 • Klorerte alkaner, C14–17
 • Mellomkjedete klorparafiner
 • Medium chain chlorinated paraffins (MCCP)


Hvorfor er det farlig?

Klorparafiner brytes langsomt ned i miljøet og kan hope seg opp i mennesker og dyr. Stoffene er svært giftige for livet i vann. Dyrestudier har også vist at stoffene kan føre til nedsatt vekst og forsinket utvikling. Kortkjedete klorparafiner er muligens kreftfremkallende.

Stoffene kan fraktes over store geografiske avstander og spres til områder som ligger langt fra utslippskildene. De er blant annet funnet på sjøbunnen i Barentshavet og i luft på Svalbard. Klorparafiner er også funnet flere steder i næringskjeden, blant annet i fisk, fugl og morsmelk, og konsentrasjonen av stoffene øker oppover i næringskjeden. Klorparafiner kan overføres til barn via morsmelk.

Hvorfor brukes stoffene?

Klorparafiner brukes blant annet som bindemiddel i PVC-plast, som flammehemmere i plast, gummi og tekstiler, og som mykgjørere i plast, gummi og maling.

Hvor kan du finne stoffene?

 • Isolasjonsmaterialer
 • Plast (primært PVC)
 • Fugeskum, tette- og fugemasser
 • Vinduer og ytterdører
 • Tapet
 • Maling
 • Tekstiler
 • Bildekk 

Kortkjedete klorparafiner (SCCP) er forbudt i alle typer produkter. Mellomkjedete klorparafiner (MCCP) er også i søkelyset til flere myndigheter, og reguleringer av MCCP kan bli aktuelt på sikt.

Andre som skriver om dette: