Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Kadmium

Grunnstoff som inngår i mange forskjellige kjemiske forbindelser

De fleste produkter som inneholder kadmium, har ikke ingrediensliste. Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter:

 • Cd
 • Cadmium
 • Kadmium
 • Kadmiumcyanid
 • Kadmiumoksid
 • Kadmiumsulfid
 • Kadmiumformiat
 • Kadmiumfluorid
 • Kadmiumjodid
 • Kadmiumklorid
 • Kadmiumsulfat
 • Kadmiumheksafluorsilikat(2-)


Hvorfor er det farlig?

Kadmium og kadmiumforbindelser er både akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr. De fleste kadmiumforbindelsene er kreftfremkallende. Kadmium kan hope seg opp og lagres i fisk og dyr. Når kadmium først er tatt opp i kroppen, tar det svært lang tid før kroppen skiller det ut. Små mengder kan skade leveren, lungene, nyrene og skjelettet. Kadmium kan også skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret. 

Hvorfor brukes stoffene?

Kadmium har vært benyttet som fargepigment i plast og maling og til å stabilisere plast. Det er innført strengere grenseverdier for kadmium i mange typer plast til mange bruksområder.

Stoffet brukes i ulike metall-legeringer, blant annet i loddemetall, og kan tilsettes i små mengder for å øke den mekaniske styrken på andre metaller, for eksempel kobber. Kadmium kan også brukes som rustbeskyttende belegg på jern og stål (kadmiering).

Hvor kan du finne stoffet?

 • Batterier (primært oppladbare NiCd-batterier)
 • Smykker/bijouteri
 • Plastprodukter som leker og emballasje
 • Keramiske produkter
 • Kunstnerfarger
 • Maling med høyt sinkinnhold
 • Kobberholdig bunnstoff
 • Kunstgjødsel
 • Farget glass
 • Enkelte produkter som er laget av resirkulert PVC-plast

Det har lenge vært streng regulering av kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske og elektroniske produkter, smykker, leker og mange typer plast og maling. Det er innført en strengere grenseverdi for kadmium i mange typer plast til mange bruksområder, som gjelder uavhengig av hvilken funksjon stoffet har i produktene. Det er også strenge grenser for innhold av stoffet i produkter som er i kontakt med mat og i gjødsel.

Andre som skriver om dette: