Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Bromerte flammehemmere

De fleste produkter som inneholder bromerte flammehemmere, har ikke ingrediensliste.

Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter:

  • Pentabromdifenyleter (penta-BDE)
  • Oktabromdifenyleter (okta-BDE)
  • Dekabromdifenyleter (deka-BDE)
  • Polybromerte difenyletere (PBDE) (samlebetegnelse for penta-, okta- og deka-BDE)
  • Heksabromsyklododekan (HBCDD)
  • Tetrabrombisfenol A (TBBPA)

Hvorfor er det farlig?

Enkelte bromerte flammehemmere er akutt giftige for livet i vann, og flere av stoffene brytes svært sakte ned i naturen. Stoffene kan lagres og hope seg opp i mennesker og dyr. Noen av de bromerte flammehemmerne kan føre til leverskade, og noen kan være hormonforstyrrende, fruktbarhetsreduserende, fosterskadelige og kan gi skader på nervesystemet. Vi vet fortsatt ikke nok om stoffenes langtidseffekter.

Hvorfor brukes stoffene?

Bromerte flammehemmere er fellesbetegnelsen på en rekke stoffer som tilsettes ulike produkter for å gjøre dem mindre brennbare.

Hvor kan du finne stoffene?

  • Elektriske og elektroniske produkter, for eksempel i kretskort og plastmaterialer
  • Isolasjonsmaterialer av plast (polystyren)
  • Tekstiler, for eksempel i arbeidstøy (for profesjonelle), madrasser, møbler, sengetøy (på institusjoner) og i transportmidler

De siste årene er det innført forbud mot produkter som inneholder de bromerte flammehemmerne penta-, okta- og deka-BDE og dessuten HBCDD.

Andre som skriver om dette: