Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Bisfenol A (BPA)

De forbrukerproduktene som inneholder bisfenol A, har ikke ingrediensliste, men plastprodukter har ofte en egen merking. Hvis produktet er merket med 03, er det laget av PVC. Hvis det er merket med 07, kan det være laget av polykarbonat.

Andre navn på stoffet er:

 • 4, 4’-isopropylidendifenol
 • 4, 4’-(1-metyletyliden)bisfenol

Hvorfor er det farlig?

Bisfenol A (BPA) er klassifisert som skadelig for øynene, irriterende for luftveiene, allergifremkallende ved hudkontakt, og kan skade evnen til å få barn. Stoffet kan være hormonforstyrrende og er skadelig for livet i vann.

Hvorfor brukes stoffet?

BPA er den viktigste byggesteinen i polykarbonatplast (en type hardplast). Stoffet finnes i enkelte typer PVC-plast som herder, katalysator, bindemiddel og for å stabilisere kjemiske forbindelser i plasten. BPA finnes også i ulike epoksyprodukter.

Hvor kan du finne stoffet?

 • Polykarbonatplast (blant annet i bygningsmaterialer og enkelte tåteflasker som er eldre enn fire år)
 • PVC (blant annet i gulvbelegg, leker og reiseartikler)
 • Epoksyprodukter (blant annet maling, lim, lakk og fugefrie gulv)
 • Elektriske og elektroniske apparater
 • Medisinsk utstyr
 • Transportmidler
 • CD-plater
 • Hermetikkbokser med epoksylakk
 • Drikkeflasker og matbokser av plast
 • Varmebehandlet papir, for eksempel kassalapper
 • Husstøv

EU-kommisjonen innførte et totalforbud mot BPA i tåteflasker i 2011, og det er fastsatt en grenseverdi for hvor mye bisfenol A som kan lekke ut av leketøy.

I januar 2015 publiserte European Food Safety Authority (EFSA) en ny og omfattende risikovurdering av bisfenol A, der de også tok hensyn til eksponering fra andre kilder enn mat. EFSA konkluderte med at eksponering for bisfenol A gjennom mat ikke utgjør noen helserisiko.

Et forslag om forbud mot bisfenol A i varmebehandlet papir, for eksempel i kassakvitteringer, behandles nå under EUs kjemikalieregelverk REACH. 

Andre som skriver om dette: