Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Arsen

Grunnstoff

De fleste produkter som inneholder arsen eller arsenforbindelser, har ikke ingrediensliste. Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter:

 • Arsen
 • Arsensyre
 • Arsin (arsenhydrid)
 • Blyhydrogenarsenat
 • Diarsenpentoksid (arsenpentoksid)
 • Diarsentrioksid (arsentrioksid, arsenikk)
 • Trietylarsenat
 • Galliumarsenid

OBS: Andre land bruker ord som arsenik (svensk) og arsenic (engelsk) for arsen. På norsk er arsenikk et annet navn for arsentrioksid.


Hvorfor er det farlig?

Ulike arsenforbindelser tas opp og lagres i planter og dyr i varierende grad. Arsenforbindelser kan være svært giftige – også for mennesker, og kan dessuten forårsake kreft.

Hvorfor brukes stoffene?

Arsen ble tidligere brukt i treimpregneringsmidler mot sopp og råte. Arsenforbindelser benyttes i visse produkter av glass for å unngå bobler i glasset. I elektronikk brukes arsenforbindelser for å lede strøm i kretskort og lignende.

Hvor kan du finne stoffet?

 • CCA-impregnert (trykkimpregnert) trevirke
 • Elektriske produkter (blant annet i kretskort og LED-lys)
 • Messing
 • Glassvarer (blant annet vindusglass og krystallglass) 
 • Plast (PVC-produkter)
 • Fugemasse
 • Mineralgjødsel
 • Bunnstoff
 • Tobakk 
 • Bilbatterier (akkumulatorer)

Nå er det forbudt å bruke arsen og krom i nytt trykkimpregnert trevirke (unntatt for enkelte bruksområder innenfor næringsvirksomhet), men arsen vil fortsette å lekke ut fra gammelt CCA-impregnert trevirke som fortsatt er i bruk, i flere år framover.

OBS: CCA-impregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall og skal leveres til mottak for farlig avfall. CCA-impregnert trevirke må ikke brennes fordi materialene utvikler svært giftig røyk, støv og aske.

Andre som skriver om dette: