Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Oktyl-/nonylfenoler

De fleste produkter som inneholder nonyl- og oktylfenoler, har ikke ingrediensliste. Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter:

 • Alkylfenoletoksilater
 • Oktylfenol
 • Octylphenol
 • Nonylfenol
 • Nonylphenol
 • Oktylfenoletoksilat
 • Octylphenol ethoxylate (OPE)
 • Nonylfenoletoksilat
 • Nonylphenol ethoxylate (NPE)
 • Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-
 • Fenol, 4-nonyl-, forgrenet

Hvorfor er det farlig?

Det er hovedsakelig nonylfenoletoksilater og oktylfenoletoksilater som brukes i forbrukerprodukter. Disse stoffene omdannes forholdsvis lett til nonylfenoler og oktylfenoler.

Nonylfenoler og oktylfenoler brytes sakte ned i naturen og kan hope seg opp i dyr og mennesker. I tillegg er stoffene meget giftige for livet i vann. Stoffene har hormonforstyrrende effekter på fisk. Det er også mulig at nonylfenoler reduserer evnen til å få barn og fører til skader på fosteret hos mennesker.

Nonylfenoler er dessuten etsende og farlig ved svelging.

Hvorfor brukes stoffene?

Stoffene har allsidige tekniske egenskaper og har derfor vært brukt i mange ulike produkter.

Nonylfenol- og oktylfenoletoksilater brukes blant annet for å bryte ned vannets overflatespenning så såpe eller kjemikalier lettere kan blande seg med vannet og som fettløsende stoffer i vaskemidler. Stoffene brukes blant annet i vaske- og innfargingsprosesser for klær og andre tekstiler.

Hvor kan du finne stoffene?

 • Maling, beis og lakk
 • Lim
 • Tekstiler (importerte)
 • Byggevarer og innredning

Nonylfenoler, oktylfenoler og deres etoksilater er forbudt i en rekke produkter, inkludert kosmetikk. Stoffene er per i dag ikke forbudt i maling og lakk, smøreoljer og i de fleste "faste produkter" (som for eksempel byggevarer). I EU er det vedtatt   å forby nonylfenoletoksilater i tekstiler. Dette forbudet er også tatt inn i norsk regelverk og vil gjelde fra februar 2021.

Andre som skriver om dette: