Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Farlige stoffer

Her finner du informasjon om de mest helse- og miljøskadelige stoffene vi kan finne i vanlige forbrukerprodukter: Hvorfor er de farlige? I hvilke produkter kan forekomme? Hva skal du se etter hvis produktet har en ingrediensliste?

Det finnes en enorm mengde ulike kjemiske stoffer – mange av dem i produkter vi bruker til daglig. Noen av disse vet vi at er farlige for helse og miljø, mens andre er vi enda ikke sikre på. Myndighetene jobber hele tiden med å vurdere hvordan kjemiske stoffer påvirker helsa vår og miljøet. De farligste stoffene blir forbudt eller bruken av dem blir strengt regulert gjennom lovverket.

De 14 stoffene nedenfor er hentet fra miljøvernmyndighetenes liste med prioriterte stoffer der utslippene skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020.

Alfabetisk liste over stoffer du kan se etter i innholdslista på de produktene som har slik liste

Hefte med verstingstoffene og hvilke produkter de finnes i (PDF-fil): [Bokmål (TA-2888/2012)] [Nynorsk (TA-2896/2012)]


Verstingstoffene:

 

Vis alle verstingstoffene

Kadmium

Grunnstoff som inngår i mange forskjellige kjemiske forbindelser

Se etter i ingredienslisten

De fleste produkter som inneholder kadmium, har ikke ingrediensliste. Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter:

 • Cd
 • Cadmium
 • Kadmium
 • Kadmiumcyanid
 • Kadmiumoksid
 • Kadmiumsulfid
 • Kadmiumformiat
 • Kadmiumfluorid
 • Kadmiumjodid
 • Kadmiumklorid
 • Kadmiumsulfat
 • Kadmiumheksafluorsilikat(2-)


Hvorfor er det farlig?

Kadmium og kadmiumforbindelser er både akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr. De fleste kadmiumforbindelsene er kreftfremkallende. Kadmium kan hope seg opp og lagres i fisk og dyr. Når kadmium først er tatt opp i kroppen, tar det svært lang tid før kroppen skiller det ut. Små mengder kan skade leveren, lungene, nyrene og skjelettet. Kadmium kan også skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret. 

Hvorfor brukes stoffene?

Kadmium har vært benyttet som fargepigment i plast og maling og til å stabilisere plast. Det er innført strengere grenseverdier for kadmium i mange typer plast til mange bruksområder.

Stoffet brukes i ulike metall-legeringer, blant annet i loddemetall, og kan tilsettes i små mengder for å øke den mekaniske styrken på andre metaller, for eksempel kobber. Kadmium kan også brukes som rustbeskyttende belegg på jern og stål (kadmiering).

Hvor kan du finne stoffet?

 • Batterier (primært oppladbare NiCd-batterier)
 • Smykker/bijouteri
 • Plastprodukter som leker og emballasje
 • Keramiske produkter
 • Kunstnerfarger
 • Maling med høyt sinkinnhold
 • Kobberholdig bunnstoff
 • Kunstgjødsel
 • Farget glass
 • Enkelte produkter som er laget av resirkulert PVC-plast

Det har lenge vært streng regulering av kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske og elektroniske produkter, smykker, leker og mange typer plast og maling. Det er innført en strengere grenseverdi for kadmium i mange typer plast til mange bruksområder, som gjelder uavhengig av hvilken funksjon stoffet har i produktene. Det er også strenge grenser for innhold av stoffet i produkter som er i kontakt med mat og i gjødsel.

Andre som skriver om dette:

Andre farlige stoffer

Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på – i tillegg til verstingstoffene. Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere.

Stoffer som er regulert gjennom lovverket

Myndighetene regulerer mange farlige stoffer gjennom lovverket. Mange av reglene er felles for alle de europeiske landene, mens andre gjelder bare i Norge. Stoffene er forbudt på de bruksområdene der de har vist seg å være spesielt farlige.

Det finnes lovverk som gjelder generelt for alle produkter, slik som produktforskriften og det europeiske kjemikalieregelverket REACH, og lovverk som regulerer spesielle typer produkter slik som leketøyforskriften, kosmetikkforskriften og matkontaktforskriften.

Råd for å unngå helse- og miljøfarlige stoffer


 • Kjøp produkter merket med Svanen eller Blomsten dersom det finnes.
 • Spør i butikken om produktet inneholder helse- eller miljøskadelige stoffer. Du har krav på svar.
 • Les på Erdetfarlig.no for å finne ut hvilke verstingstoffer som kan forekomme i produktet.
 • Les fareetiketten på kjemiske produkter – håndter og lagre riktig.
 • Kast farlig avfall riktig.
 • Kjøp leker som er CE-merket.
 • Vask klær før bruk.

Faremerking i Norge


Farlige kjemikalier skal ha faremerking på norsk. Faremerkingen skal gi deg informasjon om mulige fysiske/kjemiske farer og effekter på helse og miljø, og nødvendige forholdsregler for å unngå slik skade når du bruker kjemiske produkter.

Kjemikalier i hverdagen


Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har laget et nettsted om kjemikalier i hverdagen vår. Siden er myntet på vanlige forbrukere og finnes på blant annet dansk, svensk og engelsk. Kjemikalier i hverdagen vår