Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Farlige stoffer

Her finner du informasjon om de mest helse- og miljøskadelige stoffene vi kan finne i vanlige forbrukerprodukter: Hvorfor er de farlige? I hvilke produkter kan forekomme? Hva skal du se etter hvis produktet har en ingrediensliste?

Det finnes en enorm mengde ulike kjemiske stoffer – mange av dem i produkter vi bruker til daglig. Noen av disse vet vi at er farlige for helse og miljø, mens andre er vi enda ikke sikre på. Myndighetene jobber hele tiden med å vurdere hvordan kjemiske stoffer påvirker helsa vår og miljøet. De farligste stoffene blir forbudt eller bruken av dem blir strengt regulert gjennom lovverket.

De 14 stoffene nedenfor er hentet fra miljøvernmyndighetenes liste med prioriterte stoffer der utslippene skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020.

Alfabetisk liste over stoffer du kan se etter i innholdslista på de produktene som har slik liste

Hefte med verstingstoffene og hvilke produkter de finnes i (PDF-fil): [Bokmål (TA-2888/2012)] [Nynorsk (TA-2896/2012)]


Verstingstoffene:

 

Vis alle verstingstoffene

Siloksan (D4/D5)

D4 og D5 er forbindelser i stoffgruppen siloksaner som omfatter mange forskjellige stoffer. 

Se etter i ingredienslisten

Ikke alle produkter som inneholder D4 og D5, har ingrediensliste. Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter:

 • Cyclomethicone
 • D4
 • Cyclotetrasiloxane
 • Tetracyclomethicone
 • Oktametylsyklotetrasiloksan
 • D5
 • Cyclopentasiloxane
 • Pentacyclomethicone
 • Dekametylsyklopentasiloksan


Hvorfor er det farlig?

D4 og D5 brytes langsomt ned i naturen og kan hope seg opp i levende organismer. Det er i hovedsak disse miljøegenskapene, ikke effektene på helse, som er grunnen til at myndighetene er bekymret. Bruken av stoffene i produkter er utstrakt – noe som fører til at de slippes ut i miljøet i store mengder. Stoffene er blant annet funnet i torsk fra indre Oslofjord og ørret fra Mjøsa og Randsfjorden. Vi vet imidlertid fortsatt ikke nok om stoffenes langtidseffekter i miljøet.

Mattilsynet anser at sykliske siloksaner (som D4 og D5) i mat ikke utgjør noen trussel for helsa per i dag. EUs vitenskapskomité for forbrukersikkerhet (SCCS) har konkludert med at D5 fortsatt kan brukes trygt i kosmetikk, med unntak av solkrem og hårstylingprodukter på sprayform (som gir stor risiko for innånding av D5). D4 er mistenkt å kunne skade evnen til å få barn, men stoffet brukes i dag sjelden i kosmetiske produkter. D4 kan imidlertid forekomme som en urenhet i D5, og SCCS anbefaler at dette begrenses så mye som mulig.

Hvorfor brukes stoffet?

D4 og D5 har egenskaper som påvirker konsistensen i produkter som sjampo, kremer og lignende slik at det blir enklere å smøre dem ut / bruke dem. Stoffene fordamper også lett, noe som kan være nyttig der det er ønskelig at produktet delvis skal dampe av etter påføring.  Stoffene brukes hovedsakelig som byggestener for å lage silikonpolymerer som for eksempel silikongummi. Egenskapene i denne typen materialer er imidlertid ikke like problematiske som D4 og D5 i sin opprinnelige form. 

Hvor kan du finne stoffet?

 • Kosmetikk og pleieprodukter (blant annet solkrem)
 • Vaske- og rengjøringsmidler
 • Bilpleiemidler 
 • Impregneringsmidler
 • Fugemasser
 • Maling og lakk
 • Isolasjonsmaterialer

I EU foreslås det nå et forbud mot stoffene i høyere nivåer enn 0,1 prosent i personlige pleieprodukter som vaskes av ved vanlig bruk. Forslaget er basert på stoffenes problematiske egenskaper i miljøet. 

Andre som skriver om dette:

Les mer:

Andre farlige stoffer

Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på – i tillegg til verstingstoffene. Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere.

Stoffer som er regulert gjennom lovverket

Myndighetene regulerer mange farlige stoffer gjennom lovverket. Mange av reglene er felles for alle de europeiske landene, mens andre gjelder bare i Norge. Stoffene er forbudt på de bruksområdene der de har vist seg å være spesielt farlige.

Det finnes lovverk som gjelder generelt for alle produkter, slik som produktforskriften og det europeiske kjemikalieregelverket REACH, og lovverk som regulerer spesielle typer produkter slik som leketøyforskriften, kosmetikkforskriften og matkontaktforskriften.

Råd for å unngå helse- og miljøfarlige stoffer


 • Kjøp produkter merket med Svanen eller Blomsten dersom det finnes.
 • Spør i butikken om produktet inneholder helse- eller miljøskadelige stoffer. Du har krav på svar.
 • Les på Erdetfarlig.no for å finne ut hvilke verstingstoffer som kan forekomme i produktet.
 • Les fareetiketten på kjemiske produkter – håndter og lagre riktig.
 • Kast farlig avfall riktig.
 • Kjøp leker som er CE-merket.
 • Vask klær før bruk.

Faremerking i Norge


Farlige kjemikalier skal ha faremerking på norsk. Faremerkingen skal gi deg informasjon om mulige fysiske/kjemiske farer og effekter på helse og miljø, og nødvendige forholdsregler for å unngå slik skade når du bruker kjemiske produkter.

Kjemikalier i hverdagen


Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har laget et nettsted om kjemikalier i hverdagen vår. Siden er myntet på vanlige forbrukere og finnes på blant annet dansk, svensk og engelsk. Kjemikalier i hverdagen vår