Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Avfall og gjenvinning

Det er viktig at farlig avfall og EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) blir kastet riktig, slik at de farlige stoffene blir riktig behandlet. Da vil ikke lenger de tungt nedbrytbare stoffene hope seg opp i naturen og føre til skade på mennesker eller dyr.

Dersom farlig avfall og EE-avfall ikke blir kastet riktig, kan helse- og miljøskadelige stoffer lekke ut i naturen. Dette kan skje gjennom kloakksystemet hvis vi kaster avfallet i vasken eller toalettet, ved utslipp fra avfallsforbrenning som ikke er tilpasset farlig avfall, eller over tid gjennom vann og fordampning fra avfallsfyllinger.

Denne siden er hentet fra: http://www.sortere.no

[Error: Unable to find the property named 'ContentAreaLowUiImpact2'.]