Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Nye faresymboler

 
Faresymbolene brukes sammen med to varselord: ”fare” og/eller ”advarsel”. Varselordene hjelper til å gradere faren knyttet til de ulike symbolene. ”Fare” brukes for de alvorligste effektene.

Signalord for å gradere farligheten

De nye symbolene brukes sammen med to signalord: ”fare” og/eller ”advarsel”. Signalordene hjelper til å gradere faren knyttet til de ulike symbolene.  Signalordet ”fare” brukes for de alvorligste effektene.