Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

15.03.2013 (Ketil Berstad)

Er det tenkelig at det kan være noen sammenheng mellom bruk av fluorholdig skismurning og uregelmessig hjerteaksjon? Det er etter "frislippet" av fluorholdig skismurning på det alment tilgjengelige marked at man blant "birkebeinerne" har sett en markant økning i forekomst av uregelmessig hjerteaksjon. Denne økningen i uregelmessig hjerteaksjon ser man i hovedsak hos skiløpere, og jeg har ikke registrert det innenfor andre idretter selvom disse skulle trene like mye. Det synes derfor for meg å foreligger en nytilkommet tidsmessig og befolkningsmessig konkordans, og denne burde prøves vitenskapelig.

Kommenter gjerne denne artikkelen
 
(e-post vil ikke vises i kommentaren)    
 

Kontrollspørsmål

hvor mange dager er det i en uke?

For å unngå maskinstyrt misbruk, ber vi deg oppgi et tall (ikke bokstaver) som svar på spørsmålet.