Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Styr unna skadelige stoffer på ski

Foto: iStockPhoto

Foto: iStockPhoto

 

Noen typer skismøring, glider og skirens inneholder stoffer som kan skade helsen vår. Det beste er å unngå fluorholdige produkter.  

En del typer skismøring inneholder helse- og miljøskadelige fluorstoffer. Mest eksponert blir vi når glider med fluorkarboner varmes opp, sikles og børstes. Da kan fluorforbindelsene frigjøres og pustes inn slik at de skader ("impregnerer") lungene. De kan dessuten lagres i kroppen og være skadelig for helsa på sikt. Dette er godt kjent blant profesjonelle skismørere som de senere årene har blitt langt flinkere til å bruke verneutstyr.

Hva er fluorkarboner?

  • Kjemiske stoffer som inneholder kjeder av grunnstoffene fluor og karbon.
  • Brukes i en rekke ulike produkter for å gi en vann- og smussavstøtende overflate
  • Brytes veldig sakte ned i miljøet.
  • Noen er giftige, og noen kan hope seg opp i mennesker og dyr.
  • Noen av stoffene kan være skadelige for fostre, noen kan skade evnen til å få barn og noen er sannsynligvis også kreftfremkallende.
For ordens skyld:Fluor i tannkrem er noe helt annet enn fluor i skismøring. Fluor inngår i tannkrem i en forbindelse som ikke regnes som miljøskadelig, og som ikke er helseskadelig i mengder som tilsvarer normal bruk. Stoffene som finnes i skismøring inneholder både fluor og karbon, og det er først og fremst denne kombinasjonen som gjør skismøring problematisk.

En studie utført i regi av Miljødirektoratet viser at man i meitemark i nærheten av skiarenaer kan finne forhøyede nivåer av samme fluorstoffer som man også kan finne i mindre mengder i skismøring. 

Bruk verneutstyr eller unngå fluorsmøring

Kjellerboden eller garasjen er, ifølge Folkehelseinstituttet ikke noe godt egnet sted for å klargjøre skiene hvis du bruker denne typen smøring. Det aller viktigste er å sørge for god ventilasjon ved hjelp av avtrekk og vifte, eventuelt å gjøre arbeidet utendørs. Folkehelseinstituttet anbefaler dessuten de som bruker fluorholdig skismøring og glider ofte, å bruke verneutstyr som maske med gass- og partikkelfilter, og dessuten å vaske hendene grundig etter arbeidet.

Men det beste er å unngå å bruke fluorholdig skismøring og glider.

Skirens inneholder løsemidler som kan være skadelige for helsa. Derfor bør også rensingen av skiene foregå utendørs eller under avtrekk.

Kan leveres som farlig avfall

Skismøring, skirens og glider som inneholder farlige stoffer, er ikke nødvendigvis klassifisert som farlig avfall. Men for å være på den sikre siden, kan du gjerne levere produkter med faremerking og/eller som er merket med at de inneholder fluorstoffer, som farlig avfall. Sjekk på sortere.no hvilken ordning som gjelder for din kommune.

Forbud mot ett av fluorstoffene

I Norge ble det 1. juni 2014 innført et forbud mot fluorforbindelsen perfluoroktansyre (PFOA) i forbrukerprodukter, deriblant skismøring. Likevel kan skismøringen inneholde andre fluorstoffer som det ikke er noen regulering for og som også kan være uheldige for helse og miljø.

Les mer:

 Sist oppdatert 08.01.2016

Impregnering gir kanskje brystkreft

Nye undersøkelser gjort av forskere fra universitetet i Århus, viser at risikoen for brystkreft kan henge sammen med mengden av enkelte fluorstoffer i blodet.