Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Sammenheng mellom miljøgift og overvekt

iStockPhoto

iStockPhoto

 

Mengden av miljøgiften PFOA i mors blod under svangerskapet, kan gi økt risiko for overvekt hos hennes døtre.

Funnene kommer fram i en fersk studie fra Danmark der også Folkehelseinstituttet i Norge har deltatt.

Funnene i undersøkelsen

De siste tiårene er det observert en sterk økning i antall overvektige barn og voksne både i Norge og i verden for øvrig. Forskerne mistenker at kosthold og fysisk aktivitet ikke alene kan forklare denne store vektøkningen, og har framsatt hypoteser om at økende forekomst av hormonforstyrrende stoffer i miljøet, kan være en mulig medvirkende faktor.

Derfor ble denne studien satt i gang, og man fant følgende:

  • Døtrene til de mødrene som hadde de høyeste konsentrasjonene av PFOA i blodet under svangerskapet, hadde en tre ganger så stor risiko for å være overvektige i en alder av omtrent 20 år, som døtrene av mødrene med de laveste PFOA nivåene.
  • I beregningene har det blitt tatt hensyn til mange variable, som mors vekt og ulike livsstilsfaktorer.
  • Det ble også funnet sammenheng mellom PFOA-eksponering før fødsel og forhøyede nivåer av insulin og leptin som er to biologiske mål som har sammenheng med overvekt.
  • Nivåene av insulin og leptin var økt også hos sønnene av mødre med høy PFOA, men sammenhengen var svakere enn hos jentene.
  • Det var ikke økt sannsynlighet for utvikling av overvekt hos sønnene.

Hva er PFOA?

PFOA (og PFOS) er forbindelser i gruppen perfluorerte stoffer. Stoffene brytes svært sakte ned i naturen, og kan hope seg opp og lagres i mennesker og dyr. I tillegg øker konsentrasjonen av stoffene jo høyere opp i næringskjeden man kommer. PFOS og PFOA kan gi fosterskader og er sannsynligvis kreftfremkallende.

Stoffene er blant annet brukt i impregneringsmidler, tekstiler (fritidstøy), tepper, maling og lakk, teflonbelegg i kjeler og stekepanner, brannskum og mat- og bakepapir.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) samarbeider med tyske miljøvernmyndigheter for å regulere miljøgiften PFOA strengere. Målet er et forbud innen 2016.

Les mer:

Sist oppdatert 15.02.2012