Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Rester av problemkjemi i tøyet

Foto: iStockPhoto

Foto: iStockPhoto

 

Greenpeace og Miljøstyrelsen i Danmark har nylig funnet verstingstoffene nonynfenoler og nonylfenoletoksilater i klær til blant annet små barn.

Vi er i kontinuerlig kontakt med tekstiler – fra håndkledet etter morgendusjen og klærne vi tar på oss til sengetøyet vi legger oss i om kvelden. Derfor er det viktig å være klar over at tekstiler kan inneholde problematiske stoffer så vi kan ta visse forholdsregler.

Ingen regler for rester

Industrien bruker nonylfenoletoksilater som hjelpestoff når tekstiler renses, skylles, farges og blekes. Derfor kan det være rester av stoffet i tøyet du kjøper. Nonylfenoletoksilater kan omdannes til nonylfenol. Begge stoffene er skadelige for helse og miljø. I EU er bruken av kjemikaliene begrenset, men det er ingen regler for rester i tekstiler. Derfor kan der være forholdsvis store mengder igjen i tøyet, særlig hvis det er importert fra land utenfor EU.

Bekymret for cocktaileffekten

Ifølge Miljøstyrelsen er innholdet av nonynfenoler og nonylfenoletoksilater i de undersøkte tekstilene til barn ikke så stort at det kan skade barnas helse. I rapporten fra Miljøstyrelsen er helserisikoen vurdert i forhold til konsentrasjoner som gir nyreskader hos forsøksdyr. Men det er ikke tatt høyde for mulige hormonforstyrrende effektene som stoffene også er mistenkte for, eller stoffene i kombinasjon med andre stoffer vi utsettes for – den såkalte cocktail-effekten. Så det beste er å prøve å unngå disse stoffene så langt det er mulig.

Gode råd når du skal kjøpe klær

  • Velg miljømerkede produkter der det er mulig.
  • Vask klærne før bruk slik at du reduserer mengden av eventuelle helseskadelige stoffer.
  • Unngå å kjøpe klær med plasttrykk.
  • Unngå klær med lukt- og bakteriehemmende midler.

Det hjelper å vaske

Vasker du tøyet før du tar det i bruk, kan du i følge Miljøstyrelsen fjerne mellom 25 og 99 prosent av nonylfenoletoksilatene. I enkelte tekstiler forsvant ikke disse stoffene med vaskevannet, men ble i stoffet som nedbrytningsprodukter som er minst like skadelige.
– Det virker å vaske tøyet før bruk. Så for helsas skyld kan det være en god idé å gjøre det. Men man må være oppmerksom på at med den taktikken, slippes stoffene ut i vannet og kan påvirke organismer der, sier Rikke Bille i Informationscenter for Miljø & Sundhed.

Miljømerkene forbyr stoffene

Den letteste måte å unngå nonynfenoler og nonylfenoletoksilater i tekstiler, er å velge miljømerkene Svanen og Blomsten eller økologimerket GOTS. De tillater nemlig ikke at stoffene blir brukt under produksjonen av tekstiler.

Andre helse- og miljøfarlige stoffer

Klær og tekstiler kan også inneholde andre problematiske stoffer enn nonynfenoler og nonylfenoletoksilater. For eksempel kan fritidsjakker inneholde PFOA. Bromerte flammehemmere kan være brukt når tekstiler er behandlet for å være mindre lettantennelige (for eksempel arbeidstøy eller møbelstoff). Metaller som bly og krom kan inngå i fargestoffer. Verstingstoffet DEHP og andre ftalater kan forekomme i plasttrykk, lærimitasjoner, regntøy og votter.

Det kan også finnes rester av ulike typer insekt- og råtehindrende midler i klær, for eksempel dimetylfumarat (DMFu) som kan gi kraftig allergisk reaksjon.

Sportstøy eller annet tøy som er som er behandlet mot bakterier og lukt, kan inneholde verstingstoffet triklosan eller sølv. Da er klærne gjerne markedsført som antibakterielle, antiodør, "santized" eller lignende. Triklosan og sølv er skadelig for miljøet, og det er mulig at utstrakt bruk kan føre til resistente bakterier. 

Les mer:

Sist oppdatert 14.02.2013