Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Råd mot sprøytemidler i hagen

Foto: iStockPhoto

Foto: iStockPhoto

 

Det krever litt tålmodighet å bli kvitt ugresset uten å bruke ugressmidler. Belønningen er en hage uten skadelige kjemikalier. Dersom du er "nødt" til å bruke det, er det viktig at du tar dine forholdsregler.

Det finnes nemlig gode råd for deg som kanskje ikke har så grønne fingre, og som trenger hjelp til å få orden på hagen uten å ta i bruk sprøytemidler.

 1. Stopp ugresset
  Før du sår eller planter i jorda må du fjerne mest mulig ugress. Er du ivrig med lukingen om våren og forsommeren, vil du få glede av det senere i sesongen. Åpen jord bør dekkes til mest mulig – med gressklipp, bark eller duk.
 2. Bekjemp brunskogsnegler
  Brunskogsnegler har blitt et problem for mange hageeiere, og det er krevende å bekjempe dem. De trives godt i ugresshauger og på skyggefulle steder i hagen hvor de legger egg. De små sneglene overvintrer. Det er derfor en god idé å rydde hagen for ugress, men det er som regel flere tiltak som må til. Du kan lese mer om det hos Nibio (pdf-fil).
 3. Plantene må trives
  Planter som trives godt, blir ikke så lett angrepet av sykdom og skadedyr. Velg riktige planter til forholdene i din hage.
 4. Bruk gjerne naturlig gjødsel
  Ved å bruke naturgjødsel som kompost, eller produkter som er godkjent for økologisk drift, unngår du forurensninger og kjemikalierester som kan følge med kunstgjødsel. Det er mange fordeler med kompostjord, blant annet at jorda tåler tørke bedre og at plantene blir mer motstandsdyktige mot sykdommer.
 5. Dropp sprøytemidler
  I følge Mattilsynet, bruker vi nærmere 150 tonn sprøytemidler i hagene våre hvert år. Mange av disse midlene kan forurense vann, luft og jord og dessuten skade helsa vår. Sprøytemidlene dreper ikke bare skadedyr. De kan også drepe nyttedyr som bier, humler, marihøner og blomsterfluer, og kan dermed føre til økt behov for sprøyting.
 6. Skaff deg ville venner
  Hagen din er avhengig av sommerfugler, bier og andre insekter for å holde seg frodig, og for å motvirke skadedyrangrep. Derfor bør du legge forholdene til rette for dem i form av en variert hage.

Trygg bruk av plantevernmidler i hobbyhager

Plantevernmidler kan være farlige for helsa og miljøet. For å unngå uhell og forgiftninger, er det viktig å følge reglene fra Mattilsynet: 

Bruk godkjente plantevernmidler

Plantevernmidler til bruk i hobbyhager, godkjennes av Mattilsynet. På nettsidene til Mattilsynet finner du en oversikt over godkjente produkter.

Plantevernmidler kan kun brukes til det formålet de er godkjent for. Dette er oppgitt på etiketten.

Les etiketten nøye før bruk

Etiketten er hovedkilde for informasjon om trygg bruk av plantevernmidler. Det er viktig å lese og forstå all informasjon før du begynner å bruke midlene.

Forsiktighetsregler:

 • Unngå at plantevernmidler kommer i kontakt med hud, øynene eller at det pustes inn.
 • Får man plantevernmidler i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann.
 • Vask alltid hendene når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Bruk verneutstyr:

 • Bruk anbefalt verneutstyr oppgitt på etiketten, og sørg for at verneutstyret er i orden. 
 • Selv om verneutstyr ikke er anbefalt for alle plantevernmidler, er det en god arbeidspraksis å alltid bruke hansker og heldekkende arbeidstøy.

Dette må du IKKE gjøre:

 • spise, drikke eller røyke når du bruker plantevernmidler
 • bruke mat- eller drikkebeholder som beholder for plantevernmidler
 • bruke måleinstrumenter (for eksempel målebeger) som benyttes for andre produkter enn plantevernmidler
 • la barn ferdes på sprøytet område før det er tørt
 • la kjæledyr ferdes på sprøytet område før det er tørt

Avfallshåndtering:

 • Tom emballasje kan du kaste i restavfallet. 
 • Rester og ikke rengjort emballasje må du levere inn til mottak for farlig avfall.

Søk legehjelp

Ved uhell eller mistanke om forgiftning, må du kontakte lege, ringe Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00, eller ringe 113.

Les mer:

Sist oppdatert 13.05.2016