Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

15.05.2013 (Arne Haarr)

Hei, det er lett å slutte seg til rådet om å bruke Svanemerka produkt. Det same kan ikkje seiast om å finne ein vaskeplass heime kor vatnet går til eit offentleg avløpsanlegg. Dei færraste lesarane av desse sidene har kunnskap om kor evt vatnet frå næraste sluk/ gatesandfang hamnar. Anten går det via overvannsnettet til næraste vassdrag, eller det går via fellessystemet til eit renseanlegg. Like lite som vassdraget er eigna mottakar av kjemikalier og miljøskadelege stoff frå bilvask, like lite er avløps-renseanlegg konstruert eller eigna for å behandle kjemikalier eller tungmetaller. Fleire svenske kommunar har innført forbud mot slik "heime-vask": "Om du tvättar bilen hemma någon enstaka gång, gör det då på en gräsmatta eller grusad yta och välj en plats långt bort från gatubrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar"

Kommenter gjerne denne artikkelen
 
(e-post vil ikke vises i kommentaren)    
 

Kontrollspørsmål

Hvor mange timer er det i et døgn?

For å unngå maskinstyrt misbruk, ber vi deg oppgi et tall (ikke bokstaver) som svar på spørsmålet.