Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Miljøvennlig bilvask

Foto: iStockPhoto

Foto: iStockPhoto

 

Skitten fra bilen inneholder miljøgifter, og mange av stoffene i bilpleiemidler er giftige og tungt nedbrytbare i naturen. Derfor anbefaler Miljødirektoratet at du vasker bilen på bensinstasjon eller selvvaskeanlegg og bruker produkter med miljømerket Svanen. 

Tall fra Stiftelsen Miljømerking viser at Norges 2,5 millioner personbiler vaskes med 10 millioner kubikkmeter vann hvert år (1 kubikkmeter = 1000 liter). Dette vannet inneholder opptil 100 000 tonn kjemikalier som, sammen med skitten fra bilen, renner ut i grunnen dersom det ikke blir samlet opp i gode rensesystemer.

Miljøgifter i vaskevannet

Skitten fra bilene inneholder tungmetaller som kadmium, bly, krom, kobber og nikkel og utgjør utslipp på mange tonn hvert år.

Men også bilpleieproduktene i seg selv kan inneholde verstingstoffer som nonylfenoler, siloksaner (D4 og D5), og andre helse- og miljøskadelige stoffer som halogenerte organiske løsemidler, klororganiske stoffer, nanopartikler og ikke minst parfyme som kan virke allergifremkallende. I tillegg inneholder bilpleiemidler en rekke petroleumsdestillater som fungerer som avfettingsmidler og som gir økte utslipp av olje i avløpsvannet.

Når disse stoffene havner i miljøet, kan de havne på matfatet vårt i neste omgang – gjennom for eksempel fisk eller via slam som blir brukt som gjødsel.

Se etter svanemerket

Svanemerkede bilpleieprodukter inneholder ingen av disse helse- og miljøfarlige stoffene.

Det er svært mange svanemerkede produkter til bilpleie på markedet. Du kan derfor enkelt velge miljøvennlig dersom du velger å vaske bilen hjemme.

Anbefaler bilvaskehaller

I utgangspunktet anbefaler Miljødirektoratet at folk vasker bilen på bensinstasjoner eller selvvaskeanlegg framfor på gårdsplassen hjemme. Denne type anlegg skal ha systemer som samler opp mye av forurensningen fra bilene og vaskemidlene. Mange bensinstasjoner benytter svanemerkede produkter i sine vaskeanlegg. Dette kan du etterspørre før du vasker.

Ønsker svanemerkede vaskehaller


En svanemerket bilvaskehall
 • reduserer vannforbruket: 90 liter per bil mot normalt 400 liter
 • avgir svært rent avløpsvann uten oljerester og tungmetaller
 • må bruke svanemerkede bilvaskemidler

Miljømerking som forvalter miljømerket Svanen i Norge, jobber for å få på plass svanemerkede bilvaskehaller i Norge. I Sverige og Danmark er det allerede 175 bilvaskehaller med Svanen, og antallet er stigende.

Miljømerking stiller strenge krav til vannforbruk og forurensing fra avløpsvannet. For å klare kravene må, det installeres en ytterligere renseteknisk løsning som både gjør det mulig å resirkulere vaskevannet og renser det mye bedre før det slippes på det kommunale nettet. Det vanligste er biologiske renseanlegg.

 

Les mer:

Sist oppdatert 07.06.2016

Kommenter gjerne denne artikkelen
 
(e-post vil ikke vises i kommentaren)    
 

Kontrollspørsmål

Hvor mye er 13 + 3?

For å unngå maskinstyrt misbruk, ber vi deg oppgi et tall (ikke bokstaver) som svar på spørsmålet.    

Kommentarer

 • 27.02.2018 (Tor W Johansen)

  Flott at dere i Miljødirektoratet tar opp dette viktige emne her, Men å la Saint Gobain i Lillesand få utvidet utslippene sine, som i tillegg var langt over det tillatte i mange år, og dette støtter dere, det er en skam, har mistet all tro på dere

 • 21.04.2016 (Gjesteleser)

  Som nevnt i artikkelen er selvvask og maskinvask på bensinstasjoner et godt alternativ til hjemmevask. I motsetning til hva "Bil- og miljøentusiast" sier under er det veldig mange selvvaskanlegg i landet, og mange av dem tillater medbrakte produkter. På www.vaskmeg.no kan du se alle sammen, og mange av dem er beskrevet med hva de har av utstyr og hva de tillater.

 • 06.05.2014 (Anette)

  Hei! For mange virker såpe generelt helt ufarlig, og mange bruker det på bil, båt, hus og hjem. Men såpe inneholder mange kjemikalier som pustes innved bruk, og heller ned iavgrunnen. Men det finnes et akternaltiv til såpe og kjemikalier; Enjo!! Med Enjo kan du vaske både bil, båt, hus og hjem ved bare å bruke kaldt vann og fiber! Og resultatet blir ennå bedre- du slipper såpefilm som er grobunn for skitt og bakterier!Så da er det ingen problem å vaske bilen hjemme!!gå inn på www. Enjo.no og sjekk ut nettbutikken!!

 • 05.05.2014 (Randi Rødseth)

  Så bra med økt fokus på dette :)

 • 29.03.2014 (Bil- og miljøentusiast)

  Skulle gjerne benyttet vaskehall og selvvaskeanlegg oftere. Problemet er at de er for dårlig tilrettelagt og utbygd for å kunne gjennomføre bilpleie til en akseptabel pris og av god nok kvalitet. Per i dag er det få andre steder enn på egen gårdsplass man kan få stå i fred med vasking, polering og voksing av bil med riktig utstyr og teknikk. For det første er det lite attraktivt å måtte stå i kø og betale minimum 150-200 kroner på en bensinstasjon for å få bilen halvveis ren. For det andre er det velkjent at de fleste bilentusiaster unngår børstevask pga. stor fare for skjemmende vaskeriper og 'hologrammer' i lakken. Etterhvert er det kommet børsteløse alternativer, men de fjerner jo ikke inngrodd skitt. Selvvaskeanlegg er vel og bra, men det er få av dem, som regel kø og kronene renner ut bokstavelig talt. I tillegg er det gjerne "forbudt" å bruke eget utstyr der, sikkert av kommersielle grunner. Hvis man ønsker å redusere miljø- og helseskader forbundet med privat bilpleie må man nok gjøre som på andre områder i samfunnet: satse målrettet i kommunene, motivere og tilrettelegge for brukerne. Det har man jo klart veldig bra på feks. renovasjonsområdet, så hvorfor ikke også innen bilrenhold? Inntil videre vasker jeg bilen hjemme i sommerhalvåret, med høykvalitetsprodukter fra presumptivt ansvarlige produsenter. Med disse produktene trengs det svært liten mengde for å oppnå et bra resultat, da teknikk er vel så viktig som produkter/kjemikalier (stikkord: vann med høytrykk og myk mikrofiber til vask, tørk mv.). Med riktig teknikk, dosering og gode produkter er det kanskje ikke sikkert at hjemmevask av bil trenger være en mye større miljø- og helsetrussel enn andre utslipp fra husholdningene? Samtidig er det jo summen av alt som ofte er problemet, så jeg håper at også bilpleieprodusentene og -entusiastene /brukerne er sitt ansvar bevisst.

 • 16.05.2013 (Erdetfarlig)

  Takk for innspill! Vi ser poenget ditt og har justert teksten etter det.

 • 15.05.2013 (Arne Haarr)

  Hei, det er lett å slutte seg til rådet om å bruke Svanemerka produkt. Det same kan ikkje seiast om å finne ein vaskeplass heime kor vatnet går til eit offentleg avløpsanlegg. Dei færraste lesarane av desse sidene har kunnskap om kor evt vatnet frå næraste sluk/ gatesandfang hamnar. Anten går det via overvannsnettet til næraste vassdrag, eller det går via fellessystemet til eit renseanlegg. Like lite som vassdraget er eigna mottakar av kjemikalier og miljøskadelege stoff frå bilvask, like lite er avløps-renseanlegg konstruert eller eigna for å behandle kjemikalier eller tungmetaller. Fleire svenske kommunar har innført forbud mot slik "heime-vask": "Om du tvättar bilen hemma någon enstaka gång, gör det då på en gräsmatta eller grusad yta och välj en plats långt bort från gatubrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar"