Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Miljøvennlig bilvask

Foto: iStockPhoto

Foto: iStockPhoto

 

Skitten fra bilen inneholder miljøgifter, og mange av stoffene i bilpleiemidler er giftige og tungt nedbrytbare i naturen. Derfor anbefaler Miljødirektoratet at du vasker bilen på bensinstasjon eller selvvaskeanlegg og bruker produkter med miljømerket Svanen. 

Tall fra Stiftelsen Miljømerking viser at Norges 2,5 millioner personbiler vaskes med 10 millioner kubikkmeter vann hvert år (1 kubikkmeter = 1000 liter). Dette vannet inneholder opptil 100 000 tonn kjemikalier som, sammen med skitten fra bilen, renner ut i grunnen dersom det ikke blir samlet opp i gode rensesystemer.

Miljøgifter i vaskevannet

Skitten fra bilene inneholder tungmetaller som kadmium, bly, krom, kobber og nikkel og utgjør utslipp på mange tonn hvert år.

Men også bilpleieproduktene i seg selv kan inneholde verstingstoffer som nonylfenoler, siloksaner (D4 og D5), og andre helse- og miljøskadelige stoffer som halogenerte organiske løsemidler, klororganiske stoffer, nanopartikler og ikke minst parfyme som kan virke allergifremkallende. I tillegg inneholder bilpleiemidler en rekke petroleumsdestillater som fungerer som avfettingsmidler og som gir økte utslipp av olje i avløpsvannet.

Når disse stoffene havner i miljøet, kan de havne på matfatet vårt i neste omgang – gjennom for eksempel fisk eller via slam som blir brukt som gjødsel.

Se etter svanemerket

Svanemerkede bilpleieprodukter inneholder ingen av disse helse- og miljøfarlige stoffene.

Det er svært mange svanemerkede produkter til bilpleie på markedet. Du kan derfor enkelt velge miljøvennlig dersom du velger å vaske bilen hjemme.

Anbefaler bilvaskehaller

I utgangspunktet anbefaler Miljødirektoratet at folk vasker bilen på bensinstasjoner eller selvvaskeanlegg framfor på gårdsplassen hjemme. Denne type anlegg skal ha systemer som samler opp mye av forurensningen fra bilene og vaskemidlene. Mange bensinstasjoner benytter svanemerkede produkter i sine vaskeanlegg. Dette kan du etterspørre før du vasker.

Ønsker svanemerkede vaskehaller


En svanemerket bilvaskehall
  • reduserer vannforbruket: 90 liter per bil mot normalt 400 liter
  • avgir svært rent avløpsvann uten oljerester og tungmetaller
  • må bruke svanemerkede bilvaskemidler

Miljømerking som forvalter miljømerket Svanen i Norge, jobber for å få på plass svanemerkede bilvaskehaller i Norge. I Sverige og Danmark er det allerede 175 bilvaskehaller med Svanen, og antallet er stigende.

Miljømerking stiller strenge krav til vannforbruk og forurensing fra avløpsvannet. For å klare kravene må, det installeres en ytterligere renseteknisk løsning som både gjør det mulig å resirkulere vaskevannet og renser det mye bedre før det slippes på det kommunale nettet. Det vanligste er biologiske renseanlegg.

 

Les mer:

Sist oppdatert 07.06.2016