Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

13.02.2013 (erdetfarlig)

Hei Ingvild, det er dessverre sånn at selv om det fins farlige stoffer som vi ikke ønsker skal være i produkter, så er det ikke så enkelt å forby alle disse stoffene på en rask og lettvint måte. Myndighetene jobber hele tiden med å vurdere hvordan kjemiske stoffer påvirker helsa vår og miljøet og hvordan vi kan forby eller begrense bruken av dem. Fordi svært mange produkter lages i andre land, og fordi forurensningen blir spredd over landegrensene med hav- og vindstrømmer, må arbeidet med å redusere bruken av farlige stoffer foregå både nasjonalt og internasjonalt. Det kreves mye dokumentasjon for å vise at stoffet i seg selv er farlig og at det medfører risiko å bruke stoffet i produkter. Internasjonalt arbeid med farlige stoffer nytter, men det tar som regel lang tid å få til internasjonale avtaler og dessuten sørge for at de blir gjennomført.

Kommenter gjerne denne artikkelen
 
(e-post vil ikke vises i kommentaren)    
 

Kontrollspørsmål

Hvor mange fingre har et menneske?

For å unngå maskinstyrt misbruk, ber vi deg oppgi et tall (ikke bokstaver) som svar på spørsmålet.