Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

06.03.2014 (Erdetfarlig)

Hei! Miljødirektoratet arbeider internasjonalt for å få strenge reguleringer av farlige stoffer i produkter. Svært mange produkter produseres utenfor Norge, og miljøgifter og andre forurensninger blir spredd over landegrensene med hav- og vindstrømmer. Internasjonale reguleringer er derfor det mest effektive virkemiddelet for å stoppe bruk og utslipp av farlige stoffer i produkter. De mest relevante ftalatene har vært regulert i hele EU/EØS i mange år i leker og småbarnsprodukter. Virksomhetene er ansvarlige for at deres produkter følger regelverket, og vi følger opp med tilsyn.

Kommenter gjerne denne artikkelen
 
(e-post vil ikke vises i kommentaren)    
 

Kontrollspørsmål

Hvor mye er 13 + 3?

For å unngå maskinstyrt misbruk, ber vi deg oppgi et tall (ikke bokstaver) som svar på spørsmålet.