Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

04.02.2016 (Erdetfarlig)

Produkter som er definert som leketøy og elektriske og elektroniske produkter skal være CE-merket. Det betyr at det skal følge med en samsvarserklæring og underliggende dokumentasjon som viser at produktene overholder gjeldende krav til innhold av kjemikalier i den type produkter. Men det stilles ikke krav til 3.partskontroll i regelverket og vi har derfor ikke anledning til å kreve det. Andre produkter som ikke er definert som leketøy eller EE-produkter har ikke krav til CE-merking. For disse produktene så skal det også kunne dokumenteres på en eller annen måte at disse overholder kjemikaliekrav i regelverket(uten at det stilles krav om tredjepartskontroll).

Kommenter gjerne denne artikkelen
 
(e-post vil ikke vises i kommentaren)    
 

Kontrollspørsmål

Hvor mange bein har en hest?

For å unngå maskinstyrt misbruk, ber vi deg oppgi et tall (ikke bokstaver) som svar på spørsmålet.