Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Hva er hormonforstyrrende stoffer?

Hormonforstyrrende stoffer kan virke inn på hormonbalansen i kroppen vår ved å

Hormonforstyrrende stoffer kan virke inn på hormonbalansen i kroppen vår ved å "overta plassen" til de naturlige hormonene.

 
Hormonforstyrrende stoffer (eller hormonhermere) kan virke inn på hormonsystemene våre ved å etterligne, hemme eller øke virkningen av hormonene i kroppen vår. Det kan føre til alvorlige skader på både mennesker og dyr.

Hvor finner vi dem?

Hormonforstyrrende stoffer finnes i forbrukerprodukter som vi omgås til daglig som for eksempel kosmetikk og kroppspleieprodukter, plastbeholdere, leker, klær, rengjøringsmidler, maling og elektronikk.

Mennesker og dyr skiller også ut naturlige hormoner med urinen og kunstige hormoner ved bruk av legemidler som for eksempel p-piller. Disse ender i avløpet og kan påvirke dyr som lever i vann. Derfor er det viktig at alle legemiddelrester leveres inn til apoteket og ikke kastes i toalettet.

Hvordan får vi de i oss?

Vi kan få i oss hormonforstyrrende stoffer gjennom kontakt med produkter som inneholder denne type stoffer. Men vi får dem også i oss gjennom for eksempel maten vi spiser fordi stoffene har blitt spredd til og hopet seg opp i naturen. 

Eksempler på hormonforstyrrende stoffer

Det finnes mange ulike typer stoffer som kan være hormonforstyrrende eller som man mistenker at kan være det. Dette er noen av de mest kjente:

Hvorfor er de farlige?

Hormonene regulerer mange funksjoner hos mennesker og dyr og er spesielt viktig under utvikling og vekst. Derfor er fostre og små barn mest følsomme for påvirkning fra hormonforstyrrende stoffer. Alle typer hormoner i kroppen kan påvirkes, men søkelyset har først og fremst vært rettet mot det kvinnelige kjønnshormonet østrogen som regulerer blant annet kjønnsutviklingen i fostre og rett etter fødselen både hos oss mennesker og hos dyr.

Ikke alle hormonhermende stoffer er farlige, men man mistenker at noen av dem kan føre til nedsatt fruktbarhet, misdannelser på kjønnsorganer, og dessuten bryst- og testikkelkreft. Nyere forskning viser også at det kan være en sammenheng mellom påvirkning av hormonforstyrrende stoffer og en økt forekomst av atferdsproblemer, allergi, sukkersyke (diabetes) og overvekt. Forskerne er fortsatt usikre på hvordan de hormonforstyrrende stoffene faktisk skader oss, og det er bred enighet om at det er viktig med flere undersøkelser fordi konsekvensene av disse skadene kan være svært store.

Cocktaileffekten

Ut fra det vi vet i dag, gir de hormonforstyrrende stoffene liten skade hver for seg. Men mennesker og dyr utsettes for mange hormonforstyrrende og andre helseskadelige stoffer hver dag, og vi vet lite om hvordan en slik cocktail av stoffer til sammen påvirker oss. Man er derfor bekymret for skadene denne kjemikaliecocktailen kan påføre mennesker og dyr på sikt.

Hvem har ansvaret for regulering av disse stoffene i Norge

Flere hormonforstyrrende stoffer er allerede strengt regulert, og myndighetene i mange land jobber for å regulere bruken av flere av dem. Det er også mange som forsker på mulige skadelige effekter av hormonforstyrrende stoffer og på cocktaileffekten av disse.

Miljødirektoratet har ansvaret for regulering av hormonforstyrrende stoffer i forbrukerprodukter som blant annet inkluderer leker, tekstiler, maling, elektronikk og rengjøringsmidler. 

Mattilsynet har ansvaret for regulering av hormonforstyrrende stoffer i kosmetikk, kroppspleieprodukter og matkontaktmaterialer (som for eksempel drikkeflasker, matemballasje og kjøkkenredskaper).

Les mer:

Sist oppdatert 14.05.2014