Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Forbudt med giftige kjemikalier til privat bruk

 

I Norge er det generelt forbudt å importere og selge kjemikalier klassifisert som meget giftige eller giftige til privatpersoner. Miljødirektoratet må gi tillatelse for å selge slike kjemikalier.

Klassifisering og merking av kjemikalier

  • Produsenter, importører og de som selger produkter, har ansvar for å klassifisere og merke farlige kjemikalier i overensstemmelse med regelverket, før de selges.
  • Klassifiseringen bestemmer hvilke faresymboler, farekoder og advarselssetninger som skal være på emballasjens etikett.
  • Merkingen sikrer at brukeren kan ta forholdsregler for å ivareta egen og andres sikkerhet.

Firmaer som vil omsette meget giftige eller giftige kjemikalier til privatpersoner, trenger salgstillatelse fra Miljødirektoratet. I tillatelsen kan direktoratet sette nærmere vilkår for salget. Det er en forutsetning at kjemikaliene ikke kan erstattes med mindre farlige kjemikalier.

Kjemikaliene kan bare selges til personer over 18 år, som kan dokumentere et behov ved en rekvisisjon. Rekvisisjonen skal ha godkjenning fra politiet, og skal skrives på skjema som man får ved å henvende seg til Miljødirektoratet eller Politiet.

Sist oppdatert 02.10.2013