Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

19.03.2014 (Erdetfarlig)

@ Steinar (sent, men godt...): Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er ansvarlig myndighet på dette området, forteller at et riktig at det fortsatt selges glødelamper i Europa. Det er flere mulige grunner til at det kan skje. For eksempel er det lovlig for grossister og detaljhandlere å selge ut lagre som eksisterte før forordningen trådte i kraft. Men det kan også dreie seg om overtredelser av lovgivningen. Det er opp til de enkelte lands myndigheter å gripe inn, men i mange land skjer det ikke i særlig høy grad. I lys av dette arbeider EU-kommisjonen nå med en revisjon av forordning 244/2009 for bedre å kunne gripe inn ovenfor misbruk av glødelamper som markedsføres som spesiallamper.

Kommenter gjerne denne artikkelen
 
(e-post vil ikke vises i kommentaren)    
 

Kontrollspørsmål

Hvor mange bein har en hest?

For å unngå maskinstyrt misbruk, ber vi deg oppgi et tall (ikke bokstaver) som svar på spørsmålet.