Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Bruk myggmidler med omhu

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 

Mygg og andre insekter kan være plagsomme om sommeren. Det finnes mange metoder for å beskytte seg mot mygg, men noen myggmidler kan ha uheldige effekter på helsa.

Enkle forholdsregler

Når du plages av mygg eller andre insekter, anbefaler vi disse enkle forholdsreglene:

  • Dekk til mest mulig hud med klær.
  • Miljødirektoratet fraråder generelt bruk av insektmidler på små barn. Hvis det likevel er nødvendig: Unngå bruk av midler med DEET på de minste, og begrens bruken av midler med DEET på større barn.
  • Smør på et tynt lag med insektmiddel der du ikke får dekket til huden.
  • Ikke bruk insektmidler på sår og irritert hud eller på områder med eksem.
  • Se etter eventuell faremerking på etiketten, og følg bruksanvisningen nøye – uansett hva slags type myggmiddel du bruker.

Mer om myggmidler generelt

Stikkemygg

Det finnes mer enn 3000 ulike arter stikkemygg i verden. 38 av dem lever i Norge. Stikkemyggen navigerer etter lukt og ånde fra mennesker eller dyr.

Det er kun hunnmyggen som stikker og suger blod.

Blodet fungerer som et slags proteintilskudd, slik at en hunnmygg som har fått en slik tilførsel av blod, kan legge omtrent ti ganger så mange egg som hun ellers ville ha gjort.

Kan være helseskadelig

Det finnes mange myggmidler på markedet, og noen av disse inneholder DEET (dietyltoluamid) som er et mye brukt stoff i insektmidler både i Norge og i resten av verden. DEET er helseskadelig og kan være farlig ved svelging og irritere øyne og hud.

Myggmilder, også de som reklamerer med at de er "naturlige" og "giftfrie", kan inneholde virkestoffer som kan være skadelige. Eksempler på dette er eteriske oljer, pyretriner og pyretroider (brukt blant annet i myggspiraler).

Myggmidler med eteriske oljer (Giftinformasjonen)

Myggmidler med pyretriner eller pyretroider (Giftinformasjonen)

Bruk lave konsentrasjoner DEET

På større barn kan du bruke produkter med lave konsentrasjoner av DEET. For lettere å begrense mengden av midlet, bør en voksen ta litt av midlet i hånden først og deretter smøre det på de bare hudområdene på barnet.

Myggmidler med DEET (Giftinformasjonen)

Du bør ikke smøre myggmiddel på hendene til barn fordi de kan putte fingrene i munnen og få i seg stoffet på den måten, eller klø seg i øynene og få irriterte øynene. Mange myggmidler kan brukes på klær. Påføring på klær – og ikke direkte på huden – gir også beskyttelse.

Unngå kontakt med øynene

Dersom det skulle oppstå mindre tegn til reaksjon på huden der du har brukt myggmiddel, bør du vaske områdene der myggmiddelet er smurt på.

Ved alvorlige reaksjoner, bør du kontakte lege eller Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.

Du bør også unngå kontakt med øynene eller å puste inn stoffet, for eksempel om du bruker spray. Vask huden med såpe når du ikke lenger har behov for beskyttelse. 

Les mer:

Sist oppdatert 24.06.2016