Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

02.05.2014 (Pia Sørensen)

Hei Anina, Du spør om det er farlig å spise med sølvbestikk. Vi kjenner ikke til at det er farlig. Når vi skriver om fare ved sølvforbindelser som antibakterielt middel, så handler det om at vi ikke anbefaler at man bruker sølvforbindelser fordi det er mistanke om at sølvionene kan føre til antibiotikaresistens. Det er viktig at sølvforbindelser kun brukes der hvor det anses som helt nødvendig, f.eks i forbindelse med alvorlige sårskader.

Kommenter gjerne denne artikkelen
 
(e-post vil ikke vises i kommentaren)    
 

Kontrollspørsmål

Hvor mange timer er det i et døgn?

For å unngå maskinstyrt misbruk, ber vi deg oppgi et tall (ikke bokstaver) som svar på spørsmålet.