Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Advarer mot leker fra gatesalg og markeder

Eksempler på pufferballer der Miljødirektoratet har funnet farlige kjemikalier og skadelige løsemidler. Foto: Miljødirektoratet

Eksempler på pufferballer der Miljødirektoratet har funnet farlige kjemikalier og skadelige løsemidler. Foto: Miljødirektoratet

 

Det finnes mange farlige og ulovlige leker til salgs på gata og markeder – spesielt i sommermånedene. Myndighetene ber forbrukerne tenke seg godt om før de kjøper leker slike steder.

Tollvesenet og Miljødirektoratet har med jevne mellomrom stanset konteinere med leker beregnet på gatesalg og markeder. Mange av lekene har inneholdt både helseskadelige og miljøskadelige kjemikalier, eller de har ikke overholdt kravene til sikkerhet. Mange av lekene har heller ikke vært korrekt merket.

Merking av leketøy

Leketøy skal være merket med CE-merket. Det betyr at produsenten garanterer for at produktet oppfyller helse-, miljø- og sikkerhetskravene. Dessverre har mange av de billigste og dårligste lekene som selges på gater og markeder et CE-merke, selv om de ikke overholder kravene.

Råd når du kjøper leker:

  • Ikke kjøp leker som lukter sterkt av kjemikalier som løsemidler eller parfyme.
  • Unngå å kjøpe leker av gateselgere. Det er større sjanse for at billige varer av dårlig kvalitet inneholder farlige stoffer eller ikke overholder kravene til sikkerhet.
  • Sjekk at leken er CE-merket. CE-merket er ingen godkjenning, men er produsentens garanti for at leken overholder EUs krav. 
  • Unngå å kjøpe leker av dårlig kvalitet eller kopiprodukter. Disse går ofte fort i stykker, og skaper store avfallsmengder.
  • Leker med batterier skal leveres som farlig avfall. Alle butikker som selger tilsvarende produkter, har plikt til å motta slikt avfall gratis.

Leker skal også være merket med navn og kontaktinformasjon til produsenten og importøren.

Elektriske og elektroniske leker skal dessuten være merket med et piktogram av en overkrysset avfallsbeholder. Det betyr at leken ikke skal kastes i restavfallet når den kasseres.

Bekymret for langtidsvirkninger og cocktaileffekten

Det er svært sjelden at noen blir akutt syke på grunn av ett enkelt stoff i ett enkelt produkt. Men mange av stoffene kan ha virkninger som oppstår først etter lang tid.

Et annet stort problem er at vi utsettes for mange ulike kjemikalier hver dag – fra forbrukerprodukter, fra lufta vi puster og fra maten vi spiser. Stoffer som hver for seg ikke regnes for veldig farlige, kan være helseskadelige når vi får i oss flere på en gang. Det er dette som kalles cocktaileffekten eller samvirkende effekter.

Barna er ekstra sårbare

Vi har fortsatt ikke nok kunnskap om langtidsvirkninger eller samvirkende effekter fra kjemikalier som vi utsettes for. Barn har en kropp som vokser og er under utvikling, og kroppene deres ekstra følsomme for påvirkning fra kjemikaliene. Derfor er det ekstra viktig å være varsom med hvilke produkter, deriblant leker, vi gir til barna. 

Les mer:

Sist oppdatert 16.06.2016