Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Hva inneholder de ulike batteritypene?

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 

Det finnes mange typer batterier til vanlige forbrukerprodukter. I batteriene blir kjemisk energi omdannet til elektrisk energi, og denne prosessen er basert på forskjellige kjemiske systemer. 

Noen batterier inneholder verstingstoffene bly, kvikksølv eller kadmium, og noen inneholder etsende syre eller lut. Det gjelder strenge grenseverdier for kvikksølv og kadmium i batterier. I dag er litiumbatteriene i ferd med å bli populære fordi de ikke er basert på tungmetaller og kan levere store mengder strøm.

Brukte batterier skal imidlertid, uansett type, ikke kastes sammen med restavfallet, men leveres inn til forhandler eller på en miljøstasjon. Forhandlere skal ta gratis imot alle batterityper som de selger. Det finnes ulike ordninger for miljøstasjoner i de ulike kommunene.

Her finner du en oversikt over noen av de vanligste batteritypene i forbrukerprodukter:

Sinkbatterier

De "vanlige" sylinderformede batteriene er som regel sinkbatterier og brukes i for eksempel lommelykter, radioer, leketøy og en rekke andre vanlige produkter.

Tidligere var det to typer sinkbatterier på markedet: brunstensbatterier og alkaliske batterier, men brunstensbatteriene er nå i stor grad faset ut. De alkaliske batteriene er noe dyrere, men kan levere flere ganger så mye strøm som et tilsvarende brunstensbatteri. Hvis brunstensbatterier ligger lenge i et apparat, kan de lekke etsende væske som kan ødelegge apparatet.

De alkaliske batteriene er imidlertid i ferd med å bli erstattet av sylinderformede litiumbatterier som kan levere flere ganger så mye strøm som et tilsvarende alkalisk batteri.

Litiumbatterier (Li)

Litiumbatterier øker sterkt innen alle kategorier batterier. De er basert på en relativt miljøvennlig teknologi og kan levere store strømmengder. Litiumbatterier kan både være engangsbatterier og oppladbare batterier, og de kan komme både som generelle forbrukerbatterier og spesialbatterier. Litiumbatterier inneholder mye energi og bør derfor behandles med varsomhet når de kasseres for å unngå kortslutning. De kan gjerne teipes på begge polene før de leveres til gjenvinning.

Nikkelkadmiumbatterier (NiCd)

Nikkelkadmiumbatterier er oppladbare batterier som først og fremst har blitt brukt i elektrisk verktøy. De inneholder verstingstoffet kadmium, og derfor er det ønskelig å redusere bruken av dem. Det har nylig blitt strammet inn på reglene for kadmiuminnhold i batterier til bærbart elektroverktøy.

Nikkelmetallhydridbatterier (NiMH)

Nikkelmetallhydridbatterier er oppladbare batterier som forekommer i mange forskjellige varianter: spesialbatterier, knappcellebatterier og så videre. Nikkelmetallhydridbatteriene brukes i blant annet elektronisk utstyr og i elektrisk verktøy. Disse batteriene har den fordelen at de ikke inneholder kadmium, slik som nikkelkadmiumbatteriene. Nikkelmetallhydridbatteriene har derfor hatt en økt anvendelse de senere årene.

Knappcellebatterier

Knappcellebatteriene heter dette fordi de ser ut som flate metallknapper. De brukes for eksempel i klokker og høreapparater. Knappcellebatterier kan bestå av mange forskjellige kjemiske systemer. Før var det tillatt med inntil to prosent kvikksølv i knappcellebatterier, men nå gjelder samme strenge grense som for andre batterier, det vel si 0,0005 prosent.

Bilbatterier

Tradisjonelle bilbatterier som har som oppgave å starte en vanlig forbrenningsmotor inneholder bly og svovelsyre. Vær oppmerksom på at det kan lekke etsende svovelsyre hvis de plasseres på høykant eller velter. Ved lading av blybatterier, kan det frigjøres eksplosiv hydrogengass. Derfor må ladingen foregå i et godt ventilert rom.

Bilbatterier som inneholder litium istedenfor bly, eller som inneholder både bly og litium, kommer etter hvert til å erstatte de tradisjonelle bilbatteriene. Dette vil gi redusert bruk og spredning av tungmetallet bly som kan ha uheldige effekter på helse og miljø. Batteriene er like å se på, så du må derfor se etter merkingen på batteriet for å fastslå om det er bly eller litium.

Batterier i elbiler og hybridbiler er spesialbatterier bygget på nikkel eller litium. Fordi disse batteriene inneholder svært store mengder strøm, må du alltid kontakte spesialister når de skal håndteres og eventuelt kasseres.

Spesialbatterier

Med spesialbatterier mener vi batterier som er laget spesielt for et elektrisk produkt, som for eksempel mobiltelefoner og nettbrett.

Spesialbatterier kan inneholde mange forskjellige kjemiske systemer, men hvis de inneholder farlige stoffer, skal batteriene være merket med dette.

Sist oppdatert 02.05.2016